MDDP Akademia Biznesu > Harmonogramy

Harmonogramy

Harmonogram Szkoleń zawodowych »


Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 7 »

Harmonogram Szkolenia grupa 7 »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 7 »


Harmonogram Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy grupa 6 »

Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 6 »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 6 »


Harmonogram Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy grupa 5 »

Harmonogram Indywidualny Plan Działania grupa 5 » 

• Harmonogram Szkolenia grupa 5 »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 5 »


Harmonogram Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy grupa 4 » 

Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 4 »

Harmonogram Szkolenia grupa 4 »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 4 »


Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 3 »

Harmonogram Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy grupa 3 » 

Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 3 »

Harmonogram Szkolenia grupa 3 »


Harmonogram staży »


Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 2 (aktualizacja ) »

• Harmonogram Szkolenia grupa 2 »

Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 2 »

Harmonogram Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy grupa 2 »


Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 1 (aktualizacja 27.02.2020) »

Harmonogram Realizacji wsparcia IPD grupa 1 – dodatkowa osoba »

Harmonogram Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy grupa 1 » 

• Harmonogram Szkolenia grupa 1 (aktualizacja 03.06.2020) »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 1 »

Harmonogram Pośrednictwa pracy grupa 1 – 1 osoba »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego